Nyt bykvarter

Baggrund

Grundejerne KFI og Akelius påbegynder nu en udvikling af området, med arkitektfirmaet WERK som rådgiver, med henblik på at tilføre nye kvaliteter og tiltrække nye beboere til området. 

Visioner

At styrke Nordens Plads som handels- og bylivs destination for lokalområdet.

At skabe et bykvarter med en klar identitet. Med udgangspunkt i stedets egenart og inspireret af Frederiksbergs grønne elementer såsom grønne gaderum, forhaver og attraktive byrum.