Proces og tidsplan

Processen for udvikling af området udgør 4 faser og sættes igang med en åben Kick-Off dag efterfulgt af 2 workshops med aktørnetværk og forvaltning ved Frederiksberg kommune. 

Grundlaget fra disse workshops skal munde ud i en helhedsplan og danne baggrund for startredegørelse til lokalplan.

Aktørnetværket udgør repræsentanter fra områdets forskellige grupper: bolig- og beboerforeninger, grundejere, skoler og institutioner, kultur og idrætsaktører og handelsdrivende (aktørene inviteres ind i processen efter Kick-Off dagen den 12. november).

Medborgercenteret Nordens Plads spiller også en vigtig rolle og indgår som aktør og samarbejdspartner i processen.